Signalizace kadeřavosti broskvoní v roce 2024

 Chcete-li dostávat pravidelné informace o vývoji teplotních sum E-mailem, napište nám

Zpětná vazba

Pokud jste již ošetřili, napište nám zde prosím termín ošetření a lokalitu pro další vyhodnocení

Předem děkujeme

 

Datum:

Lokalita:

Přípravek:

PSČ:

 

Tabulka již nahlášených ošetření.

Mapa již nahlášených ošetření.

 

Nenašli jste žádnou stanici poblíž? Kupte si u nás tuto.

 

Při dosažení sumy 800 oC jsou patrné první pohyby šupin. Pak po důkladném prozkoumání přímo v terénu a zároveň podle průběhu počasí je třeba reagovat. 

Zpravidla se ošetřuje při hodnotě 1100-1200 oC SAT7, ale je vhodné začít většinou již při hodnotě nad 1000 oC SAT7.

Následné ošetření závisí na kombinaci délky trvání ovlhčení listů a teploty vzduchu během tohoto ovlhčení, níže je vyhodnoceno několik pokusných lokalit pomocí této metody. Pokud hodnota indexu přesáhne 20 %, je doporučeno bezprostředně další ošetření, broskvoně musí být ve fenofási BBCH09 a vyšší.

Fenofáze broskvoní BBCH09:

Připomínky a návrhy

Napište nám zde prosím Vaše připomínky a náměty na další vylepšení 

signalizace ošetření proti kadeřavosti broskvoní

 

Váš E-mail: Váš E-mail pro případnou odpověď - nepovinné

Z problematiky pěstování broskvoní nabízíme k přečtení:

 

Litschmann, T., Palka, J., Oukropec, I.: Metodika pěstování broskvoní a nektarinek v podmínkách ČR 

Litschmann, T., Pokorný, I.: Stanovení termínu ošetření proti kadeřavosti broskvoní

Litschmann, T., Oukropec, I., : Přehlídka nových hybridů broskvoní

Oukropec, I., Litschmann, T.: Odrůdová skladba našich broskvoňových výsadeb

Litschmann, T., Oukropec, I.: Zhodnocení vývoje půdních vlhkostí v jednotlivých fenofázích v produkčních výsadbách broskvoní

Litschmann, T.: Význam meteorologických stanic v systému integrovaného pěstování ovoce

Litschmann, T.: Možnosti stanovení jednotlivých fenofází broskvoní na základě meteorologických údajů a jejich využití při prognóze termínu sklizně

Litschmann, T., Oukropec, I., Pražák, M.,: Zavlažování broskvoní v podmínkách jižní Moravy a Slovenska

T. Litschmann, E. Klementová: Spotřeba závlahové vody teplomilnými ovocnými dřevinami

Bažant, Z., Svoboda, A., Litschmann, T.: Proměnlivost termínu plného květu a sklizňové zralosti u meruněk, odr. Velkopavlovická a broskvoní, odr. Redhaven v podmínkách jižní Moravy