Z článků, které o našich výrobcích byly napsány, nabízíme tyto:


Hora, P., Kohut, M. (2012): Soil misture in Hodonín a Strážnice in years 2010-2011 

Hora, P., Kohut, M. (2012): Srovnání měřené a modelové vlhkosti půdy na písčitých půdách 

Hora, P., Kohut, M. (2012): Variabilita vlhkosti půdy v Hodoníně-Pánově v letech 2009-2011 

Šach, F. et al.: Stanovení evapotranspirace mladého smrkového a bukového porostu metodou kontinuálního měření objemové vlhkosti v půdním profilu 

Možný, Martin: Zkušenosti s měřením vlhkosti půdy snímači VIRRIB

Hybler, V.: Vodní režim půd, retence a retardace vody při revitalizaci údolní nivy dyje

J. Kárník: Optimalizace závlahového režimu vinic pomocí čidla VIRRIB

Prax Alois, Hadaš Pavel: Antropogenní ovlivnění vodního režimu fluvizemí

Líška Emil, Fábri Andrej:   Prístroj VIRRIB/V-AMET na kontinuálne meranie vlhkosti pody (W % obj.)

Ján Mika: Použitie mikrometeorologickej stanice AMET

Emil Líška, Milan Čič: MONITOROVANIE VLHKOSTI PÔDY V RÔZNYCH SYSTÉMOCH OBRÁBANIA PÔDY ZARIADENÍM VIRRIB/V-AMET