Snímač objemové vlhkosti půdy VIRRIB


Oblasti použití:


řízení závlah
vědecké účely
biologické čistírny
monitorování složek přírodního prostředí
ekologie

Snímač slouží k měření objemové vlhkosti půdy v libovolných hloubkách. Měření může být buď lokální, tzn. že se vlhkost půdy odečítá přímo v terénu pomocí dodávané vyhodnocovací jednotky, anebo lze snímač napojit na libovolný měřící systém, mající vstup proudovou smyčkou anebo napěťový (např. automatická stanice AMET-AMS). Speciálně pro registraci údajů ze snímačů VIRRIB byl zkonstruován VIRRIBLOGGER, umožňující připojení až čtyř snímačů. Získané údaje mohou sloužit  k  monitorování půdní vlhkosti např. v lužních lesích, ve výzkumu apod. V případě potřeby současného měření vlhkosti půdy, teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu je možno použít kombinovaný registrátor. Spojením s regulátorem závlahové dávky lze ovládat činnost  závlahy  za nejrůznějších situací.

Výhody oproti jiným snímačům vyráběným u nás anebo v zahraničí:

relativně nízká cena
vysoká přesnost a stálost
praktická nezávislost na druhu a typu půdy a chemickém složení
okamžitá odezva
měřený objem půdy cca 20 dm u kruhové varianty
vyrobeno z korozivzdorných materiálů

Základní technické parametry:

napájení : 5,5 - 18 V=
výstup: proudovou smyčkou 0-5 mA, 0-2,5 V, (popř. jiný dle požadavku)
rozsah měření: 5-50 % obj. vlhkosti
přesnost měření: menší než 0,01 m3.m-3

Provedení:


Snimače VIRRIB jsou vyráběny v několika variantách, a to buď jako kruhové, o průměru 28 cm, anebo podlouhlé, o šířce 6 cm a délce 20 cm.  Pro potřeby měření a regulace závlahy v kontejnerovnách byl vyvinut snímač o délce elektrod 10 cm, umístitelný již do kontejneru o objemu 3 litrů. Ve všech případech jsou aktivní části provedeny z nerezové oceli a jsou fixovány v plastové skříňce, která obsahuje elektronické obvody.
Snímač je nerozebiratelný.

Po rekalibraci je snimači VIRRIB možno měřit objemovou vlhkost i jiných substrátů (např. písek, štěrk, obilí, uhlí apod.)

Podrobnější návod na instalaci a měření

Cena přístroje: 1.400,- Kč + DPH