Pinknet´s Counter

Úvod


Podnebí a počasí hraje v procesu zemědělské výroby a výzkumu svou nezastupitelnou roli, která bude nadále vzrůstat s pozvolna nastupujícími klimatickými změnami. Lednice na Moravě jako místo, které se stalo centrem zahradnického, ovocnářského a vinohradnického školství, vědy a výzkumu s již více než stoletou tradicí, si jistě zaslouží, aby mělo zpracovány vlastní klimatologické podklady jak z minulosti, tak i z nejčerstvější současnosti.
Nové informační technologie nám nyní umožňují, abychom vytvořili veřejně přístupnou databázi, která bude obsahovat jak pozvolna doplňované historické údaje o nová zpracování, tak i aktuálně naměřené údaje.
Domníváme se, že uživatelé jak z řad studentů zahradnické fakulty, tak i jejich pedagogických a vědeckých pracovníků zde naleznou údaje potřebné ke své činnosti.