Úvod

Všeobecný klimatologický popis lokality

Klimatické normály jednotlivých prvků za období 1961-1990

Průměrná měsíční a denní teplota vzduchu od r. 1961

Minimální teploty vzduchu od r. 1961

Měsíční a denní úhrny srážek od r. 1961

Měsíční a denní sumy slunečního svitu od r. 1961

Hodnoty jednotlivých prvků za období 1991-1998

Denní hodnoty jednotlivých prvků od r. 1992

Články vztahující se ke klimatu Lednice a okolí

Základní klimatologické údaje dalších 2500 obcí v JM kraj i a ve vinařských oblastech Slovenska