Charakteristika vybraných prvků období 1991- 1998

(s použitím údajů z diplomové práce Hany Růžičkové (1999))

Teplotní charakteristika celého období

Teplotní charakteristika měsíců

Dny s charakteristickými teplotami

Bezmrazové období

Teplotní sumy

Srážky