Články, týkající se klimatu Lednice, popř. okolí

Tomáš Litschmann: Klimatologický pohled na jarní mrazíky v Lednici

Blaha, J., Mrkos, J.: Réva vinná a podnebí v moravských poměrech

Mrkos, J.: K fenologickým jevům vinné révy a jejich praktickým důsledkům

Rožnovský, J., Litschmann, T.: Hodnocení aridity pomocí klimatologických charakteristik